Wymienniki spawane Alfarex
Wymienniki spawane Alfarex
Charakterystyka:

AlfaRex jest płytowym, bezuszczelkowym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do pracy w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem. Wykorzystywane media muszą być relatywnie czyste, ale mogą też być wysokokorozyjne. Płytowe wymienniki ciepła zawierają pakiet spawanych laserowo profilowanych metalowych płyt z otworami dla przepływu dwóch cieczy, między którymi wymieniane jest ciepło. Pakiet płyt składa się z płyt, które jedna po drugiej są spawane laserowo w naprzemiennych wyżłobieniach. Pakiet płyt jest zmontowany pomiędzy płytą czołową i płytą dociskową i ściśnięty śrubami. Zewnętrzne połączenia są umieszczone na płycie czołowej z wyłożeniami miechowymi przyspawanymi do pakietu płyt.

Przykłady zastosowań:
  • instalacje parowe
  • procesach chłodzenia mediów
  • instalacje gazowe
  • czynniki agresywne

Typoszereg:
Alfarex TM10
Alfarex TM20
Dokumentacja i certyfikaty:
Instrukcja obsługi TM10,20