Wymienniki płaszczowo-płytowe ALFADISC
Wymienniki płaszczowo-płytowe ALFADISC
Charakterystyka:

Budowa wymiennika AlfaDisc opiera się na koncepcji płaszczowo-płytowej. AlfaDisc zbudowany jest z pakietu spawanych obwodowo płyt umieszczonych wewnątrz płaszcza o kształcie walca. Budowa wymiennika pozwala na pracę w warunkach wysokich ciśnień oraz na kompensację wydłużeń spowodowanych wysoką temperaturą. Konstrukcja umożliwia również asymetryczne przepływy oraz mechaniczne czyszczenie jednej ze stron Całkowicie spawany wymiennik ciepła AlfaDisc zapewnia wysoką sprawność cieplną i niezwykłą kompaktowość konstrukcji nawet w warunkach, gdzie tradycyjnie istniałaby konieczność zastosowania wymiennika płaszczowo-rurowego.

Przykłady zastosowań:
  • kondensacja pary
  • chłodzenie gazu
  • chłodzenie/grzanie przemysłowe
  • czynniki agresywne

Typoszereg:
AlfaDisc