Wymienniki lutowane miedzią CB
Wymienniki lutowane miedzią CB
Charakterystyka:

Płytowy, lutowany wymiennik ciepła jest odmianą tradycyjnego płytowego wymiennika ciepła, w którym zastosowane twarde lutowanie płyt eliminuje z konstrukcji wymiennika uszczelki, płytę czołową oraz dociskową. Powierzchnię wymiany ciepła wymiennika CB tworzy pakiet cienkich profilowanych płyt ze stali kwasoodpornej lutowanych miedzią. Przestrzenie między płytami oraz otwory umieszczone w narożnikach płyt umożliwiają przepływ cieczy wymieniających ciepło. Media przepływają przez kolejne, różne kanały, zawsze w przeciwprądzie.

Przykłady zastosowań:
  • aplikacje HVAC
  • aplikacje chłodnicze
  • chłodzenie/grzanie przemysłowe
  • chłodzenie oleju

Typoszereg:
CBH-16
CBH-18
CB20
CB30
CB60
CB110
CB112
CB200
CB300
CB400
Akcesoria:
Izolacja wymienników CB
Podstawy wymienników CB
Półśrubunki do wymienników CB
Przeciwkołnierze i uszczelki CB
Dokumentacja i certyfikaty:
Instrukcja obsługi wymienników CB
Atest PZH
Katalog wymienników lutowanych CB do ciepłownictwa i chłodu