Wymienniki ciepła ze stali kwasoodpornej ALFANOVA
Wymienniki ciepła ze stali kwasoodpornej ALFANOVA
Charakterystyka:

AlfaNova jest pierwszym na świecie płytowym wymiennikiem ciepła wykonanym całkowicie ze stali kwasoodpornej. Do jego produkcji zastosowano unikalna technologię łączenia, opatentowana przez Alfa Laval, tzw. AlfaFusion. Produkcja wymiennika polega na złożeniu i połączeniu określonej liczby odpowiednio przetoczonych płyt kanałowych, płyty czołowej, płyty dociskowej oraz króćców, przy czym wszystkie elementy wykonane są ze stali kwasoodpornej AISI 316. Efektem tego procesu jest powstanie jednorodnego pod względem materiałowym płytowego wymiennika ciepła, którego dodatkowa zaleta jest możliwość pełnej utylizacji.

Przykłady zastosowań:
  • ciepłownictwo - przygotowanie ciepłej wody użytkowej
  • aplikacje sanitarne
  • aplikacje higieniczne
  • aplikacje chłodnicze
  • chłodzenie mediów
  • chłodzenie oleju

Typoszereg:
Alfa NOVA NS14-NS400
Akcesoria:
Izolacja wymienników ALFANOVA
Podpory wymienników ALFANOVA
Półśrubunki do wymienników ALFA NOVA
Dokumentacja i certyfikaty:
Instrukcja obsługi ALFANOVA NS14-NS76
Instrukcja obsługi ALFANOVA NS76-NS400
Wymiennik ALFANOVA w instalacji c.w.u.
Atest PZH