Przepustnice z trzema mimośrodami ZAMKON oraz VEXVE
Przepustnice 3-mimośrodowe
Charakterystyka:

Firma Therma-Klim oferuje do sprzedaży przepustnice 3-mimośrodowe firmy ZAMKON oraz VEXVE. Konstrukcja przepustnic z trzema mimośrodami oparta jest na beztarciowym domknięciu dysku do gniazda. Pełnią jednocześnie funkcję odcinającą i regulacyjną przepływu m.in.: wody przemysłowej i pitnej, pary wodnej, powietrza. Mają również zastosowanie w energetyce i ciepłownictwie, w przemyśle chemicznym (dla nieagresywnych chemicznie i nietoksycznych płynów i gazów), petrochemicznym i rafineryjnym, koksochemicznym (gaz koksowniczy). Przepustnice te można zabudować na rurociągu w dowolnym położeniu.

Przykłady zastosowań:
  • uszczelnienie lamelowe lub całostalowe w gnieździe
  • zamknięcie momentem obrotowym
  • minimalne tarcie
  • brak zakleszczeń
  • stożkowe uszczelnienie
  • moment obrotowy przenoszony jest przez całą powierzchnię
  • 100% szczelności w obu kierunkach
  • praca w dowolnym położeniu
  • brak kawitacji
  • brak zakleszczeń

Typoszereg:
Przepustnica 3-mimośrodowa kołnierzowa Z3M-PV-K ZAMKON
Przepustnica 3-mimośrodowa międzykołnierzowa Z3M-M ZAMKON
Przepustnica 3-mimośrodowa spawana Z3M-PV-S ZAMKON
Przepustnice spawane i kołnierzowa VEXVE
Dokumentacja i certyfikaty:
Deklaracja zgodności dla przepustnic VEXVE
Certyfikat CE VEXVE